Beton towarowy

 

FIRMA RYSZARD OFERUJE SPRZEDAŻ I PRODUKCJĘ BETONU NA PLACU BUDOWY U KLIENTA ZA POMOCĄ MOBILNEJ WYTWÓRNI BETONU FIRMY „ARCEN” O WYDAJNOŚCI 100 M³.

WYPOSAŻENIE W POSTACI SYSTEMU GRZEWCZEGO ORAZ ZABUDOWY TERMOIZOLACYJNEJ POZWALA NA PRODUKCJĘ W CIĄGU CAŁEGO ROKU.

 

OFERUJEMY SPRZEDAŻ BETONU:

 

Betony towarowe
C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/40

Betony posadzkowe
Betony drogowe i mostowe
Betony specjalne
Zaprawy od M4 do M20
Stabilizacje 0,5 - 5,0 MPa
Transport nowoczesnymi pompogruszkami i gruszkami
Bloczki betonowe
380 x 24 x 12 mm

 

 

 

Wystawiamy deklaracje właściwości użytkowych z PN-EN 206:2014:04 i PN-88/B-06250.

NASZA OFERTA