Wpusty uliczne - nowoczesne rozwiązanie

Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjno-montażowe dla studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych
przeciwdziałające spękaniom nawierzchni drogowej i zapadaniu się włazów kanałowych.

 

 

ODDZIAŁYWANIE SIŁY NACISKU I WIBRACJI
 
Stan dotyczczasowy
 
 
Patent nr 220235 na wynalazek pt. "Zwieńczenie studni kanalizacyjnej"
 
 
NOWOCZESNE WPUSTY ULICZNE W NASZEJ OFERCIE 
 
WPUST BETONOWY W RAMCE STALOWEJ
 
PIERŚCIENIE WYRÓWNUJĄCE AR-V
Gładkie I Połączenie na uszczelkę lub na felc
 
 Nowatorskie rozwiazanie konstrukcyjno-montażowe dla studni kanalizacyjnych przeciwdziałające spękaniom nawierzchni drogowej
i zapadaniu się wpustu żeliwnego.
Patent nr 220235

 

PŁYTA POKRYWOWA AP-F 


 

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY AP-O 


 

KRĘGI BETONOWE SR-F 


 

PŁYTA FUNDAMENTOWA AP-F 700/80 

 
NASZA OFERTA