O firmie

Przedsiębiorstwo "Ryszard" to firma, która prefabrykacją betonów zajmuje się od przeszło pół wieku.
Bogate tradycje i doświadczenie oraz ciągłe dostosowanie się do wymagań i potrzeb rynku powoduje najwyższą jakość naszych produktów.
Wyroby betonowe produkowane przez nasze przedsiębiorstwo spełniają polskie i europejskie normy.

 

Nasze prefabrykaty służące do budowy systemów kanalizacyjnych posiadają:

 

Opinię Instytutu Techniki Budowlanej

Aprobata Techniczna IBDiM

Deklaracje Właściwiści Użytkowych

Krajową Deklaracje Właściwiści Użytkowych

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

Nasza firma proponuje nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjno-montażowe dla studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych przeciwdziałające spękaniom nawierzchni drogowej i zapadaniu się włazów kanałowych.

 

 

NASZA OFERTA