Systemy kanalizacyjne - połączenie na felc

PODSTAWA STUDNI SU-F
połączenie na felc

 
KRĘG BETONOWY SR-F
połączenie na felc

 
 
PIERŚCIENIE WYRÓWNUJĄCE A-RV

zabezpieczpne przed przesuwaniem


 
 
PIERŚCIENIE WYRÓWNUJĄCE A-RV

gładkie


 
ŁUKI KANALIZACYJNE
 

 
ZWĘŻKA SH-F
połączenie na felc

 
PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE AP-O

połączenie na felc


 
PŁYTY POKRYWOWE I DENNE AP-F

połączenie na felc


 
PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE AP-OT
patent nr 220235

 
PŁYTA POKRYWOWA AP-FT
patent nr 220235

 

Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjno-montażowe dla studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych
przeciwdziałające spękaniom nawierzchni drogowej i zapadaniu się włazów kanałowych.

 

 

ODDZIAŁYWANIE SIŁY NACISKU I WIBRACJI
 
Stan dotyczczasowy
 
 
Patent nr 220235 na wynalazek pt. "Zwieńczenie studni kanalizacyjnej"
 
 
 
 
NASZA OFERTA