Systemy kanalizacyjne - połączenie na uszczelkę

PODSTAWA STUDNI SU-M
połączenie na uszczelkę

 
KRĘG BETONOWY SR-M
połączenie na uszczelkę

 
ZWĘŻKA SH-M
połączenie na uszczelkę

 
USZCZELKI
Średnica uszczelki zwykłej i samosmarującej: Ø1000, Ø1200, Ø1500

 
PŁYTA POKRYWOWA AP-M

połączenie na uszczelkę


 
PŁYTA REDUKCYJNA UEP-M

połączenie na uszczelkę


 

 

PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE AP-O

połączenie na uszczelkę


 
PŁYTY POKRYWOWE I DENNE AP-F

połączenie na uszczelkę


 
PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE AP-OT
patent nr 220235

 
PŁYTA POKRYWOWA AP-FT
patent nr 220235

 

Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjno-montażowe dla studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych
przeciwdziałające spękaniom nawierzchni drogowej i zapadaniu się włazów kanałowych.

 

 

ODDZIAŁYWANIE SIŁY NACISKU I WIBRACJI
 
Stan dotyczczasowy
 
 
Patent nr 220235 na wynalazek pt. "Zwieńczenie studni kanalizacyjnej"
 
 
 
NASZA OFERTA