Dofinansowanie UE

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Ryszard Flak 
i Hanna Flak Spółka Jawna

Tytuł projektu: Innowacje w produkcji betonu zwiększające zdolności wytwórcze spółki i wprowadzające recyckling surowca do produkcji betonu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 706 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 774 840,00PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl/ .

 


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa beneficjenta: PPHU "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna

Tytuł projektu: Rozwój PPHU "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna
poprzez wprowadzenie do oferty produkcyjnej szczelnych studni betonowych
i kręgów o dużych średnicach.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 564 455,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 744 678,90 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl/ .

 


 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.H.U. "Ryszard" poprzez modernizację działalności produkcyjnej umożliwiającą wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów.

Nazwa beneficjenta:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Import-Export Ryszard Flak

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1.525.000,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
750.000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl/ .

 


 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:
„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozwój podstawowej działalności produkcyjnej prefabrykatów betonowych o elementy żelbetonowe"

Nazwa beneficjenta:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1.559.160,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
750.000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl/ .

 

ZAPYTANIA OFERTOWE 
DOTYCZĄCE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWŚ NA LATA  2007-2013

 

Zakup maszyny do produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych (doc)

Zakup suwnicy (doc)

Zakup systemu do produkcji elementów betonowych (doc)

ZAPYTANIE OFERTOWE 14.09.2015 (pdf)

 

 

NASZA OFERTA

nasza firma korzysta ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby